Månedshilsen i januar 2021
 
Det har vært en kontrastfylt start på det nye året. Vi kommer fra juleatmosfæren med lys og hjemmehygge, og går inn i en av de mest blendende vakre vintre vi kan huske. Samtidig er vi rystet av katastrofen i Gjerdrum, de dramatiske hendelsene i USA, og vi preges av en fortsatt alvorlig smittesituasjon.
Kirken skal være et fast holdepunkt i slike tider. Noe som i bunn og grunn ikke forandrer seg. Det handler om tilhørighet, håp og et fellesskap av ikke perfekte mennesker som har nåden som fellesnevner.
 
Vi måtte feire jul og nyttår med allsangløse gudstjenester. Det går det også!
Verre var det da vi fikk beskjed om at vi ikke kan ha noen samlinger med mer enn 10 personer, og heller ikke kan møtes i hjemmene. (Etter 19.01 kan vi det med 5 personer pluss vertskap)  Vårt inntrykk er likevel at vi har lært gjennom det siste året at vi klarer det! Det skal vi gjøre også denne gang,- og vi håper det ikke blir lenge til vi kan møtes på ordentlig igjen.
Inntil videre må vi gi hverandre utfordringen: Bruk telefonen flittig! Tenk over om det er noen du ikke har snakket med på lenge. For noen av oss er det alltid en terskel, men det kan bety så mye! Eller inviter noen på en spasertur, en tur på ski, - eller en god prat på en kafé. Det siste er en ifølge mange en undervurdert mulighet!
Vi minner også om at det er mulig å få en samtale på kontoret i kirka på onsdager, eller på annen tid etter avtale.
 
Styrking av menighetens ledelse.
Vi gleder oss nå over å ha fått en ny ansatt medarbeider. Det er Tine Marit Jarlvang Slyngstadli som begynte i en 20 % stilling etter nyttår. Hun har vært i en tilsvarende praksisstilling siden august, men er nå ansatt på vanlig måte i en midlertidig stilling for ett år i denne omgang. Hennes oppgaver vil være sjelesorg/samtalearbeid, utvikling av smågrupper og noe gudstjenestearbeid.
Pastorens stilling er samtidig utvidet fra 30 til 40%.
 
Vi gleder oss over at vi nå også har to kandidater som er klare for å velges/kalles til eldste i menigheten. Det er Vebjørn Slyngstadli og Jan Petter Ramstad som stiller til valg på årsmøtet den 28.februar. To nye personer har blitt forespurt siden siste menighetsbrev gikk ut. De er i prosess med å avklare dette, og det er viktig at de får den tid de trenger til det.
Når det gjelder årsmøtet, er planen at det blir et todelt møte, der første del er vanlige årsmøtesaker inklusive valg av eldste, - og at andre del blir en gjennomgang av saker til synodemøtet samt valg av delegater til dette.
Det er fortsatt uvisst om årsmøtet kan gjennomføres, og vi må komme tilbake til hva som da blir alternativet.
 
Behov for ny kasserer.
Ulf Svendsen har hatt oppgaven som kasserer og KNIF- kontakt i en lang årrekke. Han har nå gitt beskjed om at han ikke stiller til valg igjen. Vær med og be om at vi må finne en egnet person til å ta over denne viktige oppgaven!
 
Givertjeneste.
Vi har de siste årene hatt lite behov for å snakke om givertjeneste, i og med at vi har hatt svært lave utgifter. Når vi nå øker lønnet bemanning noe, er det tid for å ta opp temaet igjen. Vi oppfordrer med stor frimodighet til fast givertjeneste, - stor eller liten, fordi det gir den beste forutsigbarhet både for giver og mottaker. I tillegg har vi den gode ordningen med skattefritak for slike gaver. Og antakelig er det flere av oss som kan ha mulighet til å øke litt. Det skal ikke så mye til for at vi har de økonomiske «musklene» vi trenger for å satse videre inn i framtida.
 
Digitale sendinger.
Inntil videre blir det altså ikke gudstjenester i kirka, heller ikke andre åpne samlinger.
Det er mulig å møtes i faste husgrupper, men vi oppfordrer de som er i risikosonen for Corona-sykdom til å vente med å møtes.
Som et lite kontaktpunkt fortsetter vi også med enkle digitale sendinger på søndager framover så lenge det er behov for det. De finnes enkelt på Toten Frikirkes Facebook- side, på vår hjemmeside eller på Toten Frikirkes youtube- kanal. (På de siste får du best bilde-kvalitet)
NB! Kommende søndag, den 24. januar, vil vi legge til rette for hjemmenattverd i forbindelse med søndagens digitale andakt. Det vil si at vi gjennomfører en enkel liturgi online, og du inviteres til å ta del i det hjemme. Bruk gjerne det du har av vin/saft eller juice, - eller kjøp inn hvis du ikke har. Vanlig brød eller knekkebrød er også greit. Vi vet det er noe som mangler når vi ikke kan feire det fysisk sammen, men dette er en måte som mange kirker nå benytter. Og vi hører like mye sammen, selv om vi gjør det på hvert vårt sted!
 
Samlinger for unge
To lyspunkter i denne tida med møterestriksjoner er konfirmantgruppa og trosspråk- kurset for unge voksne. Begge disse har vi vurdert som trygge å gjennomføre. Det er fantastisk å se hvordan de unge gleder seg over å få møtes, og at de bygger fellesskap med hverandre. Det gjelder ikke minst de 6-8 unge voksne som møtes annenhver mandag. De syns ikke dette er nok, og har også fått til andre treffpunkter utenom samlingene. Gledelig!
 
Besøk framover.
Vi har vært optimister og invitert flere spennende gjester i tida etter påske. Thomas Sjødin er ventet 16.-17.april. (Det er dette besøket vi er mest usikre på om lar seg gjennomføre.)  Jens Petter Jørgensen er ventet søndag 25. april, og til høsten kommer igjen Christine Larkin fra England på besøk 5.-7.november.
 
 
                            
 
 
 
                              For utvidet eldsteråd
 
                              Ivar Johnsen

Toten Frikirke 

pastor@frikirken.com

Østvollveien 1b

2830 Raufoss

Innlandet, Norge

Personvern