Måndeshilsen mars 2021
« - til minne om meg....»
I nattverdliturgien gjentar vi alltid disse ordene fra Jesus sitt siste måltid med disiplene.
Den kommende uken skal vi igjen feire minnet om Jesus og de dramatiske døgnene i Jerusalem der han blir overgitt til menneskers ondskap, og lider en bestialsk død, - for å åpne veien for oss alle til frihet og gudsrelasjon.
Men er det bare et minne? Det ordet som brukes på gresk: anamnesis angir noe mye sterkere enn bare å tenke på noen. Det er en måte å tenke på som opphever tid og rom, - og bringer den vi tenker på til oss.
Dette er Guds rike! Det eksisterer i et evig presens. Og når vi feirer påske, - og særlig i det vi feirer nattverd – oppheves skillet mellom oss og det som faktisk hendte. Det skjer på nytt – i våre liv her og nå!
Jesus lider og dør for deg, - nå! Og han står opp igjen og er lys levende tilstede i ditt liv, - nå!
 
Ny nedstengning!
Ikke uventet har myndighetene måtte gå til drastiske tiltak for å få bukt med den nye smittebølgen. Det betyr for oss at alle planlagte gudstjenester og arrangement framover må avlyses, også i påsken. I første omgang gjelder ordningen til 12. april. Vi kan heller ikke ha gruppesamlinger i hjemmene eller i kirken, slik det ser ut nå. Forhåpentlig vil våren være snill mot oss slik at vi etter hvert kan møtes i grupper utendørs, på verandaer eller annet egnet sted. Men dette får vi komme tilbake til etter som reglene presiseres nærmere.
 
Lokale gudstjenester
Søndag 21. mars fikk mange av oss mulighet til å feire nattverd sammen. Først på Nyseth, gården til Arve og Astrid Fjeld kl 11. Nordavinden satte sitt tydelige preg på samlingen, men dempet på ingen måte humør og fellesskapsglede for de 17 personene som våget seg ut.  På ettermiddagen var det generasjonssamling med nattverd i Puls sine lokaler på Gjøvik. Også en fin opplevelse med 25 frammøtte i alle aldre. I utgangspunktet ønsket vi også å få til en samling i Østre Toten. Det lot seg ikke gjøre denne gang, men på en eller annen måte vil vi forsøke å komme rundt til våre mest aktive folk der i løpet av påsken. Alt innenfor det som er anbefalt og tillat.
 
Årsmøtet
Søndag 28.februar fikk vi til å avvikle årsmøte! Det ble på mange måter en gledens dag. Vi fikk ønske velkommen to nye medlemmer til menigheten fra unge voksne- gruppen. Og ikke minst: To nye verdensborgere ble presentert for menigheten og bedt for i gudstjenesten. Stort var det også at vi endelig fikk valgt to nye eldste; Jan Petter Ramstad og Vebjørn Slyngstadli. Disse skulle blitt innsatt i tjenesten under gudstjenesten den 11.april. Nå får vi avvente når nærmeste mulighet blir til det.
Det store skåret i gleden var at ingen fra Gjøvik eller Østre Toten fikk være tilstede fysisk. Det var en underlig opplevelse, men takk til dere alle som tok det sporty og forsøkte å være tilstede digitalt!
 
Mentoring
Mandag 1. Mars fikk vi samlet en liten gruppe mentorer til en inspirerende samling i kirka, ledet av Tine Marit Slyngstadli.
Mentoring er en svært gammelt begrep, og handler om at en eldre og mer erfaren person møtes jevnlig og samtaler med en som er yngre. Dette er et viktig prinsipp som vi også ser igjen i de bibelske modellene for læring og disippelskap.
I vår menighet har vi i noen år hatt en kvinnegruppe og en mannsgruppe som har møttes jevnlig for å dele livserfaringer med hverandre, og veilede og støtte hverandre i små og store utfordringer. Dette har vist seg å være en svært god arena for å utruste mennesker til å gå inn i en mentorrolle for andre. Noe vi også i noen grad har fått til å praktisere. Dette er et arbeid vi nå ønsker å få enda mer form og fasong på, og Tine Marit vil ha dette som en av sine prioriterte oppgaver framover. Drømmen er at vi kan skape en kultur der det er normalt både å ha en mentor og å være det for noen.
 
Digitale sendinger i påsken
Vi får igjen nøye oss med å legge ut noen enkle digitale bidrag på Facebook og Youtube framover. Palmesøndag vil det bli lagt ut en enkel andakt ved Ivar Johnsen. Langfredag vil Tine Marit Slyngstadli lage et enkelt påskeprogram. Og 1. påskedag kan vi glede oss til en oppstandelsespreken med Bjørn Olav Hansen, der Liv Ingun Ødegård bidrar med sang. I tillegg vil det bli lagt ut noen barneandakter ved Birgit Tryland.
Vær gjerne aktive og del og «lik» disse digitale programmene fra Toten Frikirke. Det er fortsatt mange som ser dem, selv om antallet har dalt noe fra høysesongen i fjor vår. Men det er en mulighet til å nå mange som ikke vanligvis går i vår kirke.

 

Velsignet påske!
                           
 
 
 
 
                            
                              Hilsen pastor Ivar Johnsen
 
 
                            

Toten Frikirke 

pastor@frikirken.com

Østvollveien 1b

2830 Raufoss

Innlandet, Norge

Personvern