Månedsbrev, Toten Frikirke. November -10.11.2020
 
Så er vi der igjen... Nye begrensninger på sosial kontakt, og mye smitte rundt om i landet.
Nå er det mange som kjenner noen som har fått besøk av Mr Covid. Og det er ikke noen hyggelig gjest å ha i huset!
Når det kommer nærmere, kan også frykten ta tak i oss. Det er naturlig, og heller ikke flaut!
La oss være åpne og snakke ærlig med hverandre om hvordan vi opplever situasjonen.
På møte i menighetsrådet i går snakket vi om hvordan vi kan skape en kultur for den gode samtalen. Det handler mye om ærlighet og varme.
I 1. Johannes 1 snakker kjærlighetens apostel om hva det vil si å vandre i lyset. Det handler ikke om å bare snakke positivt og vakkert. Heller ikke om å vise en perfekt og «lys» fasade. Nei han oppfordrer til å gi rom også for de mørke og vanskelige sidene i livet. I dette kapitlet handler det om det aller dypeste i menneskets minus-sider, - nemlig synd. «Dersom vi sier vi ikke har synd, bedrar vi oss selv...». Men vi kan gjerne også sette inn ord som smerte, sorg, uro, vanskelige relasjoner. Vi bedrar oss selv hvis vi gjemmer alt sånt unna og ikke vil snakke med noen om det.
Heldigvis finnes det fortsatt gode muligheter for kontakt. Bruk telefon, Facetime og andre medier som aldri før! Oppmuntre hverandre, - men vær heller ikke redd for å snakke med noen om det som er vanskelig!
Vi har også fortsatt et tilbud om samtale og sjelesorg i kirka eller på telefon. Ta kontakt med Tine Marit Slyngstadli (91343136) eller Ivar Johnsen (48070379).
 
Nye tiltak for smittevern
For de nærmeste ukene må vi redusere antall deltakere på gudstjenesten til 50 personer.
Vi prøver i første omgang med én gudstjeneste, kl 11 som vanlig. Skulle det bli flere enn 50, vil vi måtte oppfordre de sist ankomne til å gå til en annen kirke i nærheten den dagen. Foreløpig legger vi ikke opp til påmelding.
Det vil ikke bli gjennomført nattverd eller kirkekaffe de kommende gudstjenestene. Vær også oppmerksom på at de som registrerer navn ved inngangen heretter benytter munnbind. Det betyr ikke at det er regel om munnbind for andre i kirka. Vi vil være nøye med god avstand i benkene. Ellers gjennomføres gudstjenesten som vanlig.
 
Når det gjelder andre grupper og aktiviteter, så tar kvinnetreff og Sneklokken en pause. Det samme gjelder barnekoret «Levende Reklame». Smågrupper ellers kan fortsette å møtes, med de forsiktighetsregler som gjelder for alle. Alle som er i en risikogruppe, bør være særlig forsiktige.
Myndighetene oppfordrer til å begrense antall nærkontakter. Det tolker vi som at de som har mange nærkontakter i hverdagen i jobb eller familie, bør begrense det på fritiden. De som har lite sosial kontakt ellers, kan med fordel ha en mindre gruppe å møtes i. Det kan være viktig for psykisk helse og livskvalitet.
 
Ny situasjon for innvandrerarbeidet.
Nå legges asylmottaket i Østre Toten ned. Og flere av våre venner der har allerede blitt flyttet. Det er vondt for dem å bli revet opp fra lokalmiljø og nettverk enda en gang, -  og trist for oss! Og det skaper en ny situasjon i dette viktige arbeidet som har beriket menigheten nå i mange år. Heldigvis har vi flere av våre nye landsmenn som har blitt bosatt i området, så vi ser ikke mørkt på at Toten Frikirke fortsatt kan oppleves som en lun havn for mennesker som ønsker å integreres i det norske samfunnet. Lørdag 7.november var det planlagt et seminar for dem om indre helbredelse, ved Torleif Elgvin. Det ble dessverre avlyst p.g.a. Corona. Vi håper å komme tilbake til det!
 
Ansvarsfordeling for eiendom og kirkehus.
Vebjørn Slyngstadli, Ingar Tørresen og Ivar Johnsen hadde i starten av november et møte for å definere klarere en del ansvarsområder for kirka og eiendommen rundt. Vedlagt ligger en oversikt over det vi kom fram til. Oversikten henger også på tavla i gangen i kirka.
 
Kurs for unge voksne.
Vi er nå godt i gang med ny runde med kurset «Kontakt med noe større», for unge voksne.
Det er en liten gruppe på 5- 6 trofaste unge som møtes sammen med Tine Marit Slyngstadli og Ivar Johnsen annenhver mandag. Det er et varmt og nært fellesskap der vi får snakke sammen om hvordan vi kan leve med Gud i hverdagen. Be om at vi må få fortsette dette viktige arbeidet også gjennom Corona-tiden. Fler av de unge bor alene og har stort behov for slikt fellesskap.
 
Etiopia.
La oss be for Etiopia! Det er en særdeles spent situasjon i landet nå, og mange frykter borgerkrig. Våre venner i Karssa bor et stykke unna det mest betente området, men kan også bli berørt. Forøvrig melder pastor Danboba om at livet går omtrent som normalt. De har i deres område opplevd å bli spart for de enorme ødeleggelsene som gresshoppesvermer har forårsaket andre steder i landet. Han ber oss hilse menigheten så mye og takke for forbønn. Han har for tiden mye å gjøre som megler i ulike konflikter både i kirken regionalt og i lokalsamfunnet. Han har en gave i dette, og opplever selv stor glede over å få bli brukt på denne måten.
 
Synodemøtet 2021
Det nærmer seg Frikirkens generalforsamling, Synodemøtet, som arrangeres i Drammen i 3.-6.juni 2021. I disse dager sendes ut saksdokumenter som skal behandles i menighetene. Vi legger opp til menighetsmøte med behandling av disse sakene den 5. januar. Saker som skal opp er blant annet spørsmålet å om utredning av Frikirkens syn på likekjønnet samliv, og en sak om nyorganisering av eldstetjenesten. Saksdokumentene vil bli sendt ut i god tid før jul. Hvis noen er særlig interessert, kan vi sikkert få sendt ut på mail også før det.
 
Rekruttering.
Vi gleder oss over stadig nye fødsler i menigheten for tiden! Nå gratulerer vi Ingeborg og Haakon Storaas som fikk en sønn torsdag 29. oktober!
 
 
 
 
 
 
 
                             For menighetsrådet, Ivar Johnsen

Toten Frikirke 

pastor@frikirken.com

Østvollveien 1b

2830 Raufoss

Innlandet, Norge

Personvern