top of page

VÅR VISJON

 

"La folk komme hjem!"


Vi ønsker med dette at vi skal være et sted og et miljø der mennesker kan kjenne noe av hjemmets beste verdier,og hvor de kan få hjelp til å komme hjem.

 

- til en korsfestet og oppstått Jesus, - Han som er veien hjem.
- til et liv i nåden, midt i en verden full av krav.
- til et liv hos en kjærlig, sterk og nærværende Far.
- til et liv i glad etterfølgelse av Jesus.
- til et liv i vennskap med Den Hellige Ånd
- til et liv i tjeneste, der de lever ut det nådegavespekter som den enkelte har fått.
- til gjenopprettelse av relasjoner og familier.
- til et fellesskap der de kjenner trygghet til å være seg selv, omgitt av kjærlighet, glede og gode utfordringer.

OM TOTEN FRIKIRKE

Toten Frikirke er en menighet med rundt 240 medlemmer, hvorav de fleste er bosatt i Toten og Gjøvik

 

Menighetens hovedsamling er gudstjenesten som feires i kirken vår på Raufoss annenhver søndag kl. 11. Den har en form som både ivaretar de sentrale leddene i tradisjonell gudstjenestefeiring, men som har en mer fleksibel og romslig form der det også er plass for moderne musikk, spontane innslag og deltakelse fra forsamlingen.

Åpen Torsdag- hverdagskirke er annenhver torsdag  i oddetallsuker fra kl 9-20, der en delta på det en vil, slik som lunsj og middag, gåtur, grupper, bønn og lovsang. Nattverd til slutt.

 

Like viktig er smågruppene. Vi har ulike grupper som samles på ukekvelder, stort sett i hjemmene. Her søker vi å ta vare på hverandre som hele mennesker, gjennom sosialt samvær. samtale om tro og liv, og forbønn for hverandre.

Trenger du hjelp eller noen å prate med?

Diakonene våre ønsker å være medmennesker, og gå et stykke vei sammen med deg. Du er velkommen til å ta kontakt tlf 48218115

bottom of page