top of page
HVA SKJER?


 

Onsdag 31.mai kl 17.00:
Levende Reklame sommeravslutning

Søndag 4.juni kl 11.00:
Kort gudstjeneste med nattverd 
Ivar Johnsen taler
Mathias og co leder sang og musikk
Enkel kirkekaffe
Kongens Barn

Menighetsmøte etter gudstjenesten

Mandag 5.juni kl 19:
Mænsing

Tirsdag 6.juni kl 12:
Kvinneforening

Torsdag 8.juni: 

Åpen torsdag- hverdagskirke
Kl 9.00: Bønn & lovsang
kl 10.00: Gåtur/trim til May Helen og Olafur
Kl 11.30: Lunsj med medbrakt niste hos May Helen og Olafur Skaftason i Dragerlia 93 A
Kl 15.00: Frukt, kaffe og saft til de som vil
Kl 17.00: Middag(Obs! Påmelding innen onsdag via vipps 782003 eller sms til Tine tlf:913 43 136)
Kl 18.00: Per Magnar Holthe forteller om den tida han var hvalfanger
Kl 19.30: Nattverd med input
Åreld.jpg
Husk!
Menighetsweekend på
Åreld Ungdomssenter


8.-10.sept 2023!

FASTE AKTIVITETER

En kort oversikt over faste aktiviteter. For mer detaljer se programoversikten.
søndag

 

11.00 Gudstjeneste eller Åpen Kirke

onsdag

kl 17-19.30  Barnekoret Levende Reklame har øvelse (Oppstart 11.januar 2023)

mandag

kl 19.00: Mannskoret Mænsing har øvelser oddetallsuker

(oppstart etter jul 16.jan 23)

tirsdag
12.00 Kvinneforening annenhver uke. (Oppstart etter jul 17.jan 2023)

torsdag

 

Kl 9-20 Åpen Torsdag Oppstart 5.januar 2023 annahver uke

kl 12.00 Sneklokken- 3. torsdag i mnd i Frikirka.

Oppstart  etter jul 19.jan 2023

fredag

 

En gang i måneden er det Unge Voksne middag kl 18.00

Gratisbillett.jpg
bottom of page