HVA SKJER?
Toten Frikirke annonserer i Totens & Gjøviksblad og Radio Toten.

Alle våre åpne arrangement er inntil videre avlyst pga smittevernregler. Vi informerer så snart det er endringer.
Andakt for søndag 17.januar med Ivar Johnsen, Tine Marit Jarlvang Slyngstadli og Anne Kirsti Wien- Møtet ved brønnen:
A. Syke personer skal ikke delta på kirkelige arrangementer
 • De som kan være korona-syke, har symptomer på luftveisinfeksjon eller er i karantene ikke kan delta på kirkelige arrangementer.
 • Frivillige og deltagere skal melde fra til menighetsrådets/styrets leder evt. daglig leder dersom de utvikler sykdom etter 1-2 dager.
 • Kommunehelsetjenesten har ansvar for oppfølging rundt tilfeller medbekreftet covid-19 (smitteoppsporing), og skal varsle tjenesten dersom brukere eller ansatte får bekreftet covid-19. Det er kommunehelsetjenesten som skal beslutte videre tiltak og definerer nærkontakter til den syke.
 
B. God hygiene
 • Det står Antibac i gangen i kirka. Hånddesinfeksjon utføres som et minimum ved ankomst, mellom ulike oppgaver (for eksempel hvis man forflytter seg eller skifter utstyr) og etter toalettbesøk.
 • Unngå håndhilsning, klemming og unødvendig fysisk kontakt.
 • Unngå å ta i ansiktet
 • Host i albuekroken eller i et papir som kastes. Vask hender etterpå.
 
C. God avstand og minst mulig kontakt mellom personer
 • Hold gjerne 2 meters avstand om mulig, og minimum 1 meter. Vi har satt opp benker og stoler slik at dette skal være mulig. Samt merket opp i gangen.
 • Kravet om avstand gjelder ikke personer i samme husstand.
 
D. Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr
 • Vi deler ikke utstyr eller bøker. Sangene kommer opp på skjerm.
 • Vi har vasket alle berøringsflater med godt såpevann før gudstjenesten og gjør det i mellom gudstjenestene og etter siste gudstjeneste.
 • Ved nattverd bruker vi engangsbegre og bestikk og en og en kommer fram og tar begeret selv.
Ta kontakt med oss dersom dere trenger hjelp- vi ønsker å bry oss og være der for dere!
Tlf 480 70 379 (Ivar).

FASTE AKTIVITETER

En kort oversikt over faste aktiviteter. For mer detaljer se programoversikten.
søndag

 

11.00 Gudstjeneste eller Åpen Kirke

mandag

 

19.00 Mænsing har kansellert alle øvelser og oppdrag på ubestemt tid

Annenhver mandag kl 19: Kurs for Unge Voksne "Kontakt med noe større"

tirsdag
18.00 Kvinneforening(annenhver uke), fra 19.januar

onsdag

17.00-18.30 Barnekoret "Levende reklame" hver onsdag  avlyst foreløpig

torsdag

 

Sneklokken kl 12 - 3. torsdag i mnd i Frikirka. Oppstart 21.jan

Bibeltorsdager og temakvelder for Unge Voksne  kl 19- se under hva skjer for datoer

fredag

hklogobilde.png

Toten Frikirke 

pastor@frikirken.com

Østvollveien 1b

2830 Raufoss

Innlandet, Norge

Personvern