HVA SKJER?

Søndag 7.august kl 11.00:
Gudstjeneste med nattverd
Ivar Johnsen taler

 
Søndag 14.august kl 12.00:
Skumsjøstevne på Skansen Bedehus
Utsendinger fra sentral- Asia deltar
Sang og andakt ved Mænsing

Kollekt til misjonen
Ta med niste, drikke og gjerne stol
Fellesarrangement sammen med Misjonssambandet (NLM)

 
Samlingsgudstjeneste søndag 21.august kl 11.00:
Kirkekaffe- ta gjerne med noe til kaffen!

Ta kontakt med oss dersom dere trenger hjelp- vi ønsker å bry oss og være der for dere
Tlf 480 70 379 (Ivar)  482 18 115 (Birgit)

FASTE AKTIVITETER

En kort oversikt over faste aktiviteter. For mer detaljer se programoversikten.
søndag

 

11.00 Gudstjeneste eller Åpen Kirke

onsdag

mandag

tirsdag
12.00 Kvinneforening (annenhver uke), fra 18.jan

torsdag

 

Sneklokken kl 12 - 3. torsdag i mnd i Frikirka. Oppstart 20.jan.

fredag

 

En gang i måneden er det Unge Voksne middag kl 18.00

Søndagsskolens dag.jpg