top of page
HVA SKJER?


 
Hovedtema denne høsten er "Å følge Jesus i dag" 
Hva vil det si i det helt praktiske liv å følge Jesus? Hva er særskilt for vår tid? Hvem er en Jesus- etterfølger? Hva er det å følge Jesus i familielivet, i arbeidslivet, i ulike livsfaser?

Søndag 10.desember kl 11.00:
Gudstjeneste med nattverd
Mænsing deltar
Anne Kirsti Wien leder sang og musikk
Ivar Johnsen taler
Kongens Barn med juleverksted
Enkel kirkekaffe- du trenger ikke ta med noe
Torsdag 14.desember kl 12.00:
Adventstreff
Tradisjonen tro inviterer vi til adventstreff for den eldre garde med hjemmelaget gryte, kaffe og kaker.
Tine Marit J Slyngstadli andakt og
god sang og musikk blir det ved Hanne Kristin Kjellsås, Anne Kirsti Wien og Tine Marit.
Åresalg 
Og Frikvarteret kommer også med bokstand

 

 

 

Søndag 17.desember kl 15.30-17:

Ungdoms Alpha

Søndag 24.desember kl 15.00:
Juleaftensgudstjeneste med sang, tekster og andakt som formidler lys og håp.
Torsdag 4.januar: Åpen torsdag- hverdagskirke
Kl 9.00: Bønn & lovsang
kl 10.00: Gåtur/trim
Kl 11.30: Lunsj med medbrakt niste
Kl 15.30: Frukt, kaffe og saft til de som vil
Kl 17.00: Pizza (Obs Påmeld via vipps 782003 el sms til Tine tlf: 913 43 136 innen ons 90 kr voksen/50 kr barn.)
kl 18.00: Vi prater sammen over en kaffekopp. Muligheter for å lage bibelgruppe, håndarbeidsgruppe eller lek med barna, på spontanen
OBS! kl 19.00: Input/Nattverd.
Slutter kl 19.30
Søndag 7.januar 2024 kl 11.00:
Gudstjeneste med menighetsmøte etterpå
Ivar Johnsen taler
Kongens Barn
Enkel kirkekaffe

FASTE AKTIVITETER

En kort oversikt over faste aktiviteter. For mer detaljer se programoversikten.
søndag

 

11.00 Gudstjeneste

onsdag

 

mandag

kl 19.00: Mannskoret Mænsing har øvelser oddetallsuker 

(Oppstart etter jul  8.jan 2024, og 15.jan og annahver etter det)

torsdag

 

Kl 9-20 Åpen Torsdag Oppstart 4.jan 2024 annahver uke

kl 12.00 Sneklokken- 3. torsdag i mnd i Frikirka.

Oppstart  etter sommeren 18.jan 2024

tirsdag
12.00 Kvinneforening annenhver uke. (Oppstart etter jul 16.januar 2024)

fredag

 

bottom of page