top of page
HVA SKJER?


 
 
 
Torsdag 11.april: Åpen torsdag- hverdagskirke
Kl 9.00: Bønn & lovsang
kl 10.00: Gåtur/trim

Kl 11.30: Lunsj med medbrakt niste
Kl 15.30: Frukt, kaffe og saft til de som vil
Kl 17.00: Hamburgere (Obs Påmeld via vipps 782003 el sms til Birgit tlf: 482 18 115 innen ons 70 kr voksen/50 kr barn.)
kl 18.00:  Grupper:
Tegne- og akvarellgruppe
Håndarbeid
Bønnevandring i Raufoss sentrum
Bordtennis/lek
Kaffeprat
Kl 19.00: Input og nattverd
 
Søndag 14.april kl 11:
Gudstjeneste med nattverd
Ivar Johnsen taler
Torill Servan leder sang og musikk
Kongens Barn
Enkel kirkekaffe

Torsdag 18.april kl 12:
Sneklokken- ta gjerne med noe til kaffen

Mandag 22.april kl 19:

Mænsing 

Tirsdag 23.april kl 12:
Kvinneforening 


Torsdag 25.april: Åpen torsdag- hverdagskirke
Kl 9.00: Bønn & lovsang
kl 10.00: Gåtur/trim
Kl 11.30: Lunsj med medbrakt niste
Kl 15.30: Frukt, kaffe og saft til de som vil
Kl 17.00: Middag (Obs Påmeld via vipps 782003 el sms til Birgit tlf: 482 18 115 innen ons 70 kr voksen/50 kr barn.)
kl 18.00:  

Vi får et spennende besøk av Radko Kratsov fra Bulgaria. Radko og kona Nevin står i en stort og omfattende arbeid for å lære opp og utruste kristne ledere fra rom-folket over hele Balkan- området.

Mange av oss kjenner smerte og ambivalens for romfolk som ber oss om penger på gata. Radko og Nevin med deres team får være med å løfte en ny generasjon av romfolket fra nedverdigelse og fattigdom til å få tro på seg selv og hva Gud vil med livene deres.

Han og hans kompanjong Leif Bråten fra Ungdom i Oppdrag vil spise middag med oss og deretter ha en halvtimes sesjon oppe i kirka med informasjon om arbeidet de driver, blant annet støttet av Ny Start i Øst.

Det vil også være mulig å fortsette med kaffeprat nede, men det legges til rette for at flest mulig kan delta på samlingen med Radko. Vi tror mange av oss vil ha glede og inspirasjon av dette. Det blir også mulighet til å gi en gave til arbeidet.

Kl 19.00: Input og nattverd 

Søndag 28.april kl 11:
Alle sammen gudstjeneste:
1.del er ment for alle generasjoner
Enkel kirkekaffe
2.del:
Inga Holmefjord leder lovsangen

Johan Olav Holmefjord taler om tilbedelse
Aktivitet for barna nede under 2.del

FASTE AKTIVITETER

En kort oversikt over faste aktiviteter. For mer detaljer se programoversikten.
søndag

 

11.00 Gudstjeneste

onsdag

 

mandag

kl 19.00: Mannskoret Mænsing har øvelser oddetallsuker 

(Oppstart etter jul  8.jan 2024, og 15.jan og annahver etter det)

torsdag

 

Kl 9-20 Åpen Torsdag Oppstart 4.jan 2024 annahver uke

kl 12.00 Sneklokken- 3. torsdag i mnd i Frikirka.

Oppstart  etter sommeren 18.jan 2024

tirsdag
12.00 Kvinneforening annenhver uke. (Oppstart etter jul 16.januar 2024)

fredag

 

Menighetsweekend 20.-22.sept 2024-
sett av datoen allerede nå!
Ander Myklebust
(fra Hamar Frikirke) taler
bottom of page