Vil du se flere andakter? Se Toten Frikirkes YouTube kanal her

Toten Frikirke 

pastor@frikirken.com

Østvollveien 1b

2830 Raufoss

Innlandet, Norge

Personvern