top of page

Personvernerklæring Toten Frikirke

Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemmer og andre vi jobber med. Behandlingsansvarlig i organisasjonen er pastor om ikke oppgaver er delegert. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til pastor@frikirken.com eller tlf. 482 18 115

Medlemskap

Fra våre medlemmer innhenter vi navn, adresse, telefonnummer, fødsels- / personnummer og e-postadresse. Disse opplysningene er grunnlag for å rapportere på antall medlemmer for å motta offentlig tilskudd til drift av organisasjonen. I tillegg trenger vi kontaktinformasjon på medlemmer for å kunne gi et tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet til medlemskapet. Når man melder seg inn i organisasjonen samtykker man til hvert enkelt område man tillater at organisasjonen bruker personopplysninger til eksempelvis nyhetsbrev, invitasjon til arrangementer med mer. Ved avsluttet medlemskap slettes dine personopplysninger.

E-post

Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi eposten i henhold til innhold og sletter den snarest mulig.

 

Menighetsbrev og SMS bønnegruppe

Som medlem hos oss kan du melde deg på som mottaker av informasjon og nyheter via epost og i bønnegruppa via SMS. For at vi skal kunne sende deg slik informasjon må du registrere epost eller ditt mobilnummer hos oss. Disse adressene deles ikke med andre, og de slettes når de ikke lengre er i bruk.

 

Påmelding arrangement

I forbindelse med påmelding til arrangement i regi av Toten Frikirke samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger i tillegg til allergier og behov for tilretteleggelse. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet. Personopplysningene vil slettes etter endt arrangement.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for å kartlegge besøkende og deres bruk. Dette gjør vi for å tilpasse og gjøre nettstedet vårt mest mulig relevant for våre besøkende. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger. Du kan selv forhindre at informasjonskapsler blir lagret på datamaskinen din ved å endre innstillinger i nettleseren.

 

Oppbevaring av personopplysninger

Vi oppbevarer kun personopplysninger vi til enhver tid har bruk for. Kontaktinformasjon som navn, telefonnummer, adresse etc. betrakter vi som ikke-sensitiv informasjon. Denne oppbevares likevel trygt, men gjøres tilgjengelig for ledere i de grupper / oppgaver du har samtykket til. Ikke-sensitive opplysninger kan bli brukt på lister i forbindelse med tjenester. Sensitive opplysninger (personnummer, helseopplysninger etc.) oppbevares kun i vårt medlemsregister og i safen på kontoret og er ikke tilgjengelig for andre enn de som er ansvarlige for medlemsregistrering og arrangement, og kun etter ditt samtykke. Sensitive personopplysninger brukes ikke på lister eller lagringsmedier tilgjengelig for uvedkommende. Vi sletter alle personopplysninger vi ikke lenger bruker. Du kan selv til enhver tid få innsyn i hvilke av dine personopplysninger vi behandler og kreve å få disse slettet.

 

Foto

I forbindelse med våre arrangement kan det noen ganger bli tatt bilder av personer. Vi tagger alle slike bilder med navnet på personene, og vi lager disse kun etter samtykke fra personene selv. Vi publiserer ikke slike bilder uten å først innhente samtykke til dette. Du kan på forespørsel få innsyn i hvilke foto vi har lagret av deg og be om å få disse slettet. Foto av allmenheten / offentlige arrangement kan unntaksvis benyttes uten tagging / samtykke som nevnt over. Dette gjelder imidlertid kun når bildene gjelder forsamlinger eller hendelser som har almen interesse, og der avbilding av personer er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet.

Oppdatert 22.01.2019

bottom of page